Направете правилните изчисления

2014/04/05

Покажете Вашата екологична отговорност като използвате показателите за опазване на околната среда. Споделете предимствата от използването на рециклирани хартии. С нашия  eкокалкулатор, представете детайлно екологичните спестявания, които сте направили относно, използвайки рециклирана хартия. Те са разделени както следва:

-Отпадъци; 
-Въглероден диоксид и парникови газове;   
-Километри пътуване в средна европейска кола;    
-Вода;        
-Енергия;       
-Дървесина.

Как да участвате?: Просто посетете нашия екокалкулатор!

                                             ecocalculatorpic_200_201.jpg          

                                                                                                        
Въведете  данните на Вашето задание за печат в Екокалкулатора и персонализирайте начина, по който се показва информацията, използвайки текстове, икони и типография. След това Вие ще получите показателите за опазване на околната среда като PDF файл с висока резолюция, готови да бъдат включени във Вашето задание за печат.
Точни данни от надеждни източници:
•    Данните за съдържание на карбон оценени от Labelia  Conseil
•    Данни за наличие на свежи влакна от последните европейски BREF (Най-добрите налични технически референции) данни.

                                                                                                                                                                                                                            

Publication1.jpgС избирането на рециклирана хартия за тази публикация вместо продукт от свежа целулоза, музеят Лувър е имал възможност да намали  въздействието върху околната среда с:
     15,329 kWh  енергия
     153,804 литра вода
     641 kg въглероден диоксид
     7,101 кг депо

 

 

Louvre.jpg

Всеки може да допринесе за развитието на една  индустрия.Събирането и сортирането на отпадъчни хартии създава местна заетост, насърчава зеления и устойчив растеж и добавя стойност към циркулиращата икономика на хартията, поддържаща приблизително 130 000 работни места в Европа.

Знаехте ли?

Рециклирането на хартия създава пет пъти повече работни места спрямо изпращането на отпадъчната хартия в депото. Намерете Екокалкулаторът на Вашият сайт и вижте примерите за това как можете да покажете Вашите екологични спестявания върху всяко конкретно задание за  печат.

Покажете Вашата ангажираност и можете да спечелите селекция от най-добрите органични вина от долината Rhone.

От 15-ти април до 15-ти май 2014, изпробвайте нашия Екокалкулатор и се запишете в безплатната лотария.
Всяко записване Ви дава шанс да спечелите едно от 100  органични вина от прочутата Chapoutier House. За да участвате, просто изпратете имайл с Вашите изчисления, име, адрес, контакти и описание на заданието Ви за печат на graphic@arjowiggins.com.