Политика за съхранение на личните данни

 

Ние се стремим да съблюдаваме поверителността на посетителите на нашата интернет страница; тази политика определя начина, по който ще управляваме личните Ви данни.

(1) Каква информация събираме?

Можем да изискваме, съхраняваме и използваме следните видове лични данни:
1) информация за Вашия компютър, посещенията Ви и използването Ви на тази интернет страница (включително Вашия IP адрес, географско разположение, вида на браузъра и неговата версия, операционната система, източника на информация за интернет страницата, продължителността на посещението, разглежданията на страници и навигирането)
2) информация, свързана с всички транзакции, осъществени между Вас и нас и които са свързани с тази интернет страница
3) информацията, която Вие ни предоставяте при регистрацията си
4) информацията, която Вие ни предоставяте при заявяване на уебсайт услугите, известията чрез имейл и информационните бюлетини
5) всяка друга информация, която решите да ни изпратите

(2) Бисквитки

Бисквитката съдържа информация, изпратена от уеб сървър към уеб браузър и съхранявана от браузъра. След това информацията се изпраща обратно към сървъра всеки път, когато браузърът изиска страница от сървъра. Това позволява на уеб сървъра да идентифицира и проследи уеб браузъра. Можем да използваме бисквитки „сесии” или „постоянни” на уебсайта. Използваме бисквитките „сесии” за да Ви проследим докато навигирате в интернет. Бисквитките „сесии” ще бъдат изтрити от вашия компютър, когато затворите браузъра. Постоянните бисквитки ще се запазят на компютъра, докато не бъдат изтрити или не достигнат определена дата на изтичане на срока им. Използваме Google Analytics за да анализираме употребата на тази интернет страница. Google Analytics генерира статистическа и друга информация относно използването на интернет страницата чрез бисквитки, които се съхраняват на потребителския компютър. Генерираната информация за нашата интернет страница се използва за създаването на отчети за употребата на страницата. Google съхранява тази информация. Можете да видите политиката за поверителност на Google тук: http://www.google.com/privacypolicy.html 

Повечето браузъри Ви позволяват да отхвърлите всички бисквитки, докато други Ви позволяват да отхвърлите само бисквитки на трети страни. Например, с Internet Explorer можете да отхвърлите всички бисквитки като отидете на “Tools”, “Internet Options”, “Privacy”, и изберете “Block all cookies” като използвате плъзгащото меню. Блокирането на всички бисквитки, обаче, има отрицателен ефект върху използваемостта на много интернет страници.

(3) Използване на Вашите лични данни

Личната информация, която ни е предоставена чрез тази интернет страница, ще се използва за целите, определени в тази политика за поверителност или в съответните части на интернет страницата. Ние можем да използваме личните Ви данни за да:

1) администрираме уебсайта;
2) подобрим търсенето Ви чрез персонализиране на уебсайта;
3) Ви дадем възможност да използвате услугите, налични на уебсайта;
4) Ви изпращаме обща (не маркетингова) търговска информация;
5) Ви изпращаме известия на електронната поща, които сте заявили специално;
6) Ви изпращаме нашия бюлетин и друга маркетингова информация, свързана с нашия бизнес или бизнеса на внимателно подбрани трети страни, които смятаме, че могат да представляват интерес за Вас, в случаите, когато изрично се съгласявате с това, имейл или друго (по всяко време можете да ни информирате, че не желаете повече да получавате маркетингови материали);
7) предоставяме на трети страни статистическа информация за нашите потребители – но тази информация няма да се използва за идентификацията на отделни потребители;
8) отговаряме на запитвания и жалби, направени от Вас или за Вас и  свързани с този уебсайт; Когато предоставяте лични данни за публикуване на нашия уебсайт, ние ще публикуваме и използваме тази информация съобразно правата, декларирани от Вас.

Без Вашето съгласие няма да предоставяме личните Ви данни на трети страни за целите на директния маркетинг.

(4) Оповестяване

Можем да предоставим информация за Вас на всеки от нашите служители, агенти, доставчици или подизпълнители, необходими за дадена цел, в съответствие с политиката за поверителност.

В допълнение, можем да оповестим личните Ви данни:

1) до колкото сме задължени да го направим от закона;
2) във връзка с всякакви правни процедури или възможни такива;
3) с цел установяване, прилагане или защитаване на нашите права (включително предоставяне на информация на други лица с цел превенция на измами и намаляване на кредитния риск);
4) на купувача (или възможен такъв) на бизнес или актив, които се продават или планират да се продадат;
5) на всяко лице, за което имаме основания, че може да се обърне към съда или друг компетентен орган за предоставяне на тези лични данни, когато, при наличието на причина, този съд или орган би разпоредил оповестяване на тези лични данни.
 

Освен, както е заложено в политиката за поверителност, няма да предоставяме личните Ви данни на трети страни.

(7) Международен трансфер на данни

Информацията, която събираме, може да се съхранява, обработва в и трансферира между всяка от държавите, в които оперираме, за да ни позволи да използваме данните в съответствие с политиката за поверителност.

Информацията, която предоставяте може да се трансферира в държави, които нямат закони за защита на информацията, еквивалентни на тези, които са в сила в Европейската икономическа зона.

В допълнение, личните данни, които предоставяте за публикуване на интернет страницата, ще се публикуват в интернет и могат да са достъпни, чрез интернет, по целия свят. Не можем да предотвратим употребата или злоупотребата на подобна информация от други лица. Вие изрично се съгласявате на този трансфер на лични данни.


(8) Сигурност на личните Ви данни

Ние предприемаме технически и организационни действия с цел предотвратяване загубата, злоупотребата или подмяната на личните Ви данни.

Ние съхраняваме личните Ви данни на нашите сигурни сървъри (защитени с парола и защитна стена).

Разбира се, трансмисията на данни по интернет е по своята същност несигурна и не можем да гарантираме сигурност на информацията, изпращана чрез интернет.

(9) Изменения

Можем да обновяваме политиката за поверителност, като предоставяме новата версия на нашия уебсайт. Трябва да проверявате тази страница редовно, за да сте сигурни, че сте запознати с промените.

(10) Вашите права

Можете да изискате да Ви предоставим всякакви лични данни, които имаме за Вас. Предоставянето на тази информация подлежи на:

a) заплащане на такса; и
b) предоставяне на удостоверение за Вашата самоличност (за тази цел обикновено приемаме фото копие на паспорта Ви, заверено от нотариус или банка, както и оригинално копие на режийните Ви сметки, които удостоверяват постоянния Ви адрес).
Можем да съхраняваме тази информация в рамките на допустимото от закона.

Можете да изискате да не обработваме личните Ви данни за маркетингови цели чрез имейл по всяко време. На практика, или предварително изрично ще се съгласите да използваме личните Ви данни за маркетингови цели, или ще Ви дадем възможност да се откажете от това използване на данните Ви.

(11) Уебсайтове на трети страни

Интернет страницата съдържа връзки към други интернет страници. Не отговаряме за политиките и практиките за поверителност на тези сайтове на трети страни.

(12) Обновяване на информацията

Моля да ни уведомите, в случай, че личните данни, които имаме за Вас, трябва да се поправят или обновят.

(13) За контакт

В случай, че имате въпроси относно политиката за поверителност или обработката на личните Ви данни, моля да ни изпратите имейл на office@antalis.bg