ВСИЧКИ ПРОДУКТИ

Продукт с 4 звезди, според  SATIMAT GREEN

Богат избор от двустранно промазани хартии и картони на склад, включително рециклирани и сертифицирани, покриващи нуждите на всички клиенти.

Търговски аргументи
Гарантирано ниско замърсяване на околната среда при производство: 60% рециклирани фибри, FSC ® сертификат, EU Ecolabel, NAPM 50%.
- Същото качество на печатни материали, като на хартии от свежи влакна.
- Отлична печатопроходимост
- Подходяща за дигитален печат: HP Indigo сертификат и съвместимост с повечето дигитални машини със сух тонер
- Бързо съхнене
- Гладка, кадифена повърхност

Опаковки

Сертификати
Околна среда

Печатни
техники

Приложения /
Гаранции /
Спецификации

 
Няма да се внася повече
Номер на продукта Описание Кво Каталожна цена Добавете към ...
Нищо не е намерено, ново търсене...
Няма да се внася повече