ВСИЧКИ ПРОДУКТИ

Продукт с 3 звезди, според  OLIN ROUGH

Грапавата структура на тази хартия, напомня за естествените форми в природата. Освен това, тя предлага и най-добрата обемност на пазара.

Търговски аргументи
Осезаема структура
- Широка гама от грамажи и цветове
- Чудесен печат
- Екосъобразен продукт

Опаковки

Сертификати
Околна среда

Печатни
техники

Приложения /
Гаранции /
Спецификации

 
Няма да се внася повече
Номер на продукта Описание Кво Каталожна цена Добавете към ...
Нищо не е намерено, ново търсене...
Няма да се внася повече
paperman