ЗА НАС

About_Us_History_259x194.jpg

Нашата  история

Aнталис е създаден през 2000г.  със сливането на около 40 международни компании за дистрибуция по целия свят. Днес компанията е изцяло собственост на Sequana. Находчивия подход към пазара и богатият опит от всички участващи компании, направи Анталис водещ дистрибутор на хартии и картони за полиграфията, материали за външна реклама и офис хартии в Европа. Благодарение на добре планирано производство, отлични пазарни позиции, прецизен избор на марки и богат опит на местни пазари, Анталис предлага на своите клиенти най-богатата и най-широко приложимата гама от продукти и услуги на пазара.

 

Позицията на Анталис днес е резултат от стратегически решения, направени през последните 2 десетилетия.

  • 1991: създаване на Arjo-Wiggins Appleton, резултат от сливането на френската компания Arjomari Prioux и английската Wiggins Teape Appleton. Сливането създава Arjowiggins Merchanting, който има 2 дистрибуционни дивизии - Arjomari-Prioux и Wiggins Teape Appleton.
  • 2000: Arjowiggins Merchanting става Antalis. Във различни държави са подбрани марки от Arjowiggins Merchanting, които стават под името Antalis. Wiggins Teape в UK, Tomas Redondo в Испания, Arjomari Diffusion във Франция, Mühlebach в Швейцария, Haseldonckx в Белгия и Alpha Papier в Холандия, всички те стават част от Анталис .
  • 2007: Анталис придобива Map Merchant Group, дистрибуционната дивизия на M-Real. Чрез това придобиване, Antalis става номер 1 в дистрибуцията на хартия в Европа и номер четири в света. Така Анталис разширява обслужваните пазари и достига до нови клиенти в Скандинавия, балтийските държави и в Източна Европа.
  • През 2015 година Анталис засилва темповете на своето развитие, както на опаковъчния, така и на пазара за визуална комуникация, придобивайки различни компании: PaperlinX компаниите за опаковане във Великобритания,1st Class Packaging, Donington Packaging Supplies и Parkside Packaging; Hansapakend в Естония; PaperlinX A/S в Дания, които генерират 2/3 от продажбите си в опаковане и 1/3 във визуална комуникация; и Cadorit и Boras AB в Швеция, които оперират в сферата на визуалната комуникация.

 

Our management team 

Organigramme_update.jpg

paperman