ЗА НАС

Environment_Our_Commitment_ContentPage_259x194.jpg

 

Aнталис се стреми да следва отговорните практики в опазването на околната среда.


Стратегията на Antalis за устойчивост почива на 3 стълба:
- екологични продукти и услуги
- сертификати по FSC
® за всички обекти
- етичен кодекс на доставчиците


С цел въвеждане на този ангажимент, всички страни, в които Antalis работи, са въвели “Antalis Sustainability charter” - Харта за устойчиво развитие на Antalis. Това включва предприемането на различни мерки, съсредоточени върху намаляване на емисиите на въглероден диоксид при снабдяването, служебните пътувания, веригата за доставки и управлението на отпадъците.


Нашите “зелени” продукти : за по-добър избор за клиентите.

Фирмата с желание предлага на своите клиенти, които стават все по-екологично ориентирани, широка гама от сертифицирани и рециклирани продукти  във всичките 3 пазарни сегмента, където участва. Гама Cocoon от 100% качествени рециклирани хартии с превъзходна белота е само един пример за утвърдена в дългосрочен план и най-добре продавана стока. Фирмата вече предлага на клиентите разнообразие от хартии със сертификати по PEFC и FSC и непрекъснато се стреми към разширяване на продуктовата гама, която предлага, например - Olin. Наскоро стартираните гами арт хартии Keaykolour, Creative Papers също съдържат между 30 и 100% PCW (рециклирана целулоза). Гамата  “ReKreate”  от марката Keaykolour е уникален 'модерно’ преработен продукт, който използва целулоза, отпаднала от процеса на рециклиране.

Освен това, Antalis предлагат също и напълно рециклирана и годна за рециклиране гама от опаковки и широкоформатни материали. Продуктите от лек картон със структура на пчелна пита - Lightboard honeycomb, е изцяло рециклируем материал.

 

Стратегията на нашата верига за доставки: за пълна прозрачност пред нашите клиенти.

В допълнение към тази цел - цитирането на продукти със силно екологични параметри, Antalis обръща внимание също и на екологичните референции на цялостната верига за доставки. Antalis е първият дистрибутор, който въведе сертифициране за всички обекти по FSC и PEFC, с цел да се осигури възможност за проследяване и прозрачност за цялата верига на доставките. Извършват се одити на логистиката (етикети, разделно съхранение на продуктите, доставка), както и информационни системи (препратки, каталози за продукти…) и процесите маркетинг и продажби (използване на лого , обучение…). Използването на стандарти означава, че всички държави, имащи сертификати, трябва да спазват еднакви екологични изисквания спрямо клиентите.

Този сертификат е връчен на Анталис в 29 държави в цял свят - число, което ще се увеличава с последващото сертифициране в още държави.

Governance Natural Resources People Product Offer

 

CSR политика и мрежа

Групата има за цел да приложи глобална CSR политика, с отделна мрежа и силни и надеждни процеси за отчитане, които ще гарантират, че групата и всички нейни клонове са съсредоточени към главните приоритети на CSR. Тази политика е преведена в количествени цели във всичките 8 инициативи.

Възможност за проследяване

Отговорността на групата е да гарантира, че 100% от продуктите, които се произвеждат или дистрибутират са напълно проследими и легални

Безопасност

Отговорност на групата е да осигури на своите служители  безопасна и здравословна работна среда. По този начин, групата има за цел да намали с до 30% стойността на загубеното време при инциденти.

Продуктова оферта

Групата трябва да съобщава за проблемите на околната среда и характеристиките на продуктите, за да образова и информира потребителите. Отговорност на групата е да гарантира, че акредитивите на околната среда на техните еко отговорни гами продукти носят солидна и надеждна информация на потребителите.

 

Бизнес етики

Групата има за цел да осъществява ясна, етична политика и правила, за да се спазят законовите изисквания по отношение на конкуренцията и  проблемите с корупцията, и също така, за да се гарантира, че всички служители са запознати и обучени по тези въпроси.

Енергия

Групата и нейните клонове се стремят да подобрят енергоемките процеси с цел повишаване на енергийната ефективност и разработване на алтернативни източници на енергия.

Умения и разнообразие

Групата разработва политика, която да акцентира върху уменията и знанията и да повиши разнообразието в групата.

 

paperman