image-from-the-document-manager

 

Logo-Cyclus-Home-152x168.png

CYCLUS, 100% рециклирана хартия

 

Избирайки Cyclus Вие разкривате Вашето отношение към околната
среда. Cyclus предлага превъзходно качество, красива текстура и
фин нюанс. Продукцията на Cyclus e базирана на концепцията за
рециклиране, която осигурява най-слабо въздействие върху
околната среда и подкрепя зеления и устойчив растеж.

 

 

Открийте уникалните характеристики на Cyclus:

 

  • 100% рециклирана, FSC® Рециклирани Сертифицирани влакна за листи. Налични на роли при заявка.
  • Естествени нюанси без OBA's.
  • Произведени по  най-стриктните сертификати за околна среда
  • Производствените отпадъци  се рециклират
  • В сравнение с производството на нерециклирани хартии, Cyclus намалява консумацията на енергия,  използва по-малко вода, отклонява отпадъците от депата и емисиите на CO2 са значително по-малко.
ecocalculator