image-from-the-document-manager

Техническа информация

 

Image_logo_home_219x83-1.png

Указание за употреба

 

 

Хартията е "жив" продукт, който може да Ви предложи завидни резултати,
ако се отнасяте добре с нея. Ако искате офис хартията да Ви изненада с
добър печат и живи изображения, вземете под внимание следните съвети
и ще видите разликата.

 

• Винаги съхранявайте хартията в добре запечатана оригинална опаковка. Това я пази, както от влага, така и от съхнене.

• Зареждайте принтера или копирната  машина само с толкова хартия, колтото Ви е нужна за конкретната разпечатка.

• Запечатайте пакета добре до следващото използване на хартията.

• Ако пакетът е оставен отворен, вземете листа от средата му.

• Съхранявайте пакетите на сухо място, на стилажи или в шкафове. Избягвайте поставянето на пакет с хартия на пода, защото той би могъл да абсорбира влага и да наруши качеството на хартията.

• Оставете хартията да се темперира за поне час педи да я използвате. Особено ако внасяте пакета от по-студено или от по-топло място.

Съхранявайте хартията на сухи места, без пряка слънчева светлина.

• Съхранявайте хартията в помещения с температура около 20-23°C и ниво на влажност около 50%.
 

 

paperman