околна среда

Environment_Certifications_259x194.jpg

Сертификати  & Eко Сертификати

FSC® (Forest Stewardship Council - съвет за опазване на горите)
Forest Stewardship Council ® (FSC) е независима организация с идеална цел, неправителствена организация, учредена с цел да оказва съдействие екологично съобразено,  социално полезно и икономически приложимо управление на световните гори. Визията на FSC е там, където световните гори имат досег със социалните, екологичните и икономическите права и нужди на настоящото поколение без компрометиране на същите за бъдещите поколения.

 

PEFC
Сертифицирането по PEFC гарантира, че хартията, която използвате, е направена от пулпа, произведена изключително от гори с устойчиво управление, в съответствие с практики, съвместими със защитата на горските източници и икономическото и  социално благо на засегнатите популации.

PCF (Process Chlorine Free) - технология без съдържание на хлор
Хартия, произведена без употребата на хлор при процеса на избелване на рециклирания материал.

ContentPage_119x90.jpg

EU ECOLABEL - европейски еко етикет


Европейският Ecolabel е европейски сертификат, управляван от Европейската комисия с  независими и безпристрастни организации, отговарящи за прилагане на национално ниво.
Европейският Ecolabel гарантира много ниско въздействие върху околната среда при производството на хартия посредством ниски емисии във въздуха и водите, намалена консумация на електроенергия, повишена степен на оползотворяване на отпадъците и превантивни мерки по отношение на човешкото здраве.

 

paperman