Околна среда

GSS_video_259x194.jpg

Системата Зелена Звезда - видео от Анталис

Загубихте ли се в гората от еко-отговорни етикети?

Това видео ще Ви помогне да разберете защо системата Зелена Звезда е лесна за употреба и за възприемане.