За нас

green-star-259x162.jpg

Green Star System™

Системата се основава на всеобщо признати отправни точки, използвани за класиране на продукти и услуги. Благодарение на това тя лесно може да бъде разбрана от публика, която няма технически познания.

Green star system™ включва важна информация за произхода на влакната и производствения процес и оценява всеки хартиен продукт със звезди от една до пет на основата на екологични показатели.

Green star system™  отразява сложността на еко-съобразния продукт, но опростява информацията в  рейтингова система, която може да бъде разбрана от всички аудитории.

Системата лесно може да бъде използвана от компаниите за комуникация с различните заинтересовани страни относно техните екологични усилия, без да се получават недоразумения.

Кликнете тук за да откриете природосъобразна бяла хартия.

Откриийте нашата Зелена брошура, която Ви предоставя информация за инициативата "Връзка с природата" и Ви представя нашата гама от еко-съобразни продукти. Вие ще откриете списък с  всички наши еко-съобразни продукти с 3 до 5 звезди.

ANTALIS-greenStar-System-UK.jpg

 

paperman