Околна среда

EcoAct_survey_259x194.jpg

 

Antalis и Arjowiggins Graphic проведоха проучване през октомври 2015 г. с EcoAct, експерт по стратегии за климата, и беше установено, че използването на рециклирана хартия предполага увеличение на цената от 0.1 до 3.7% в сравнение с хартия от естествени влакна (FSC® или PEFC) в зависимост от даден проект на комуникациите. Проучването разглежда всеки етап в процеса на развитие, от проектирането до отпечатване  и  доставката на готовите продукти.


Методология

Детайли за методологията, използвана от  Antalis, Arjowiggins Graphic и EcoAct са представени по-долу.

1) Какви проекти са използвани в проучването?

Общо са разгледани 7 проекта, всеки отпечатан на 3 или 4 различни хартии - всички дистрибутирани от Анталис.

 Проект    Характеристики  Хартия (% рециклирани)  Model
  CSR отчет #1   - к-во: 5 000
- формат: A4
- страници: 32
- печат: oфсетов
- грамаж: 130 гр/м2
- Standard Silk 130гр/м2 (0%)
- Cyclus Print 130гр/м2 (100%)
- Cocoon Silk 130гр/м2 (100%)
- Satimat Green 130гр/м2 (60%)
Годишен отчет на Sequana
  CSR отчет #2   - к-во: 5 000
- формат: A4
- страници: 92
- печат: офсет
- грамаж: 130 гр/м2
- Standard Silk 130гр/м2 (0%)
- Cyclus Print 130гр/м2 (100%)
- Cocoon Silk 130гр/м2 (100%)
- Satimat Green 130гр/м2 (60%)
Michelin Отчет за активности 2015
  Списание #1   - к-во: 5 000
- формат: A5
- страници: 16
- печат: без ламинат
- грамаж: 100 гр/м2
- Offset standard 100 гр/м2 (0%)
- Cyclus Print 100гр/м2 (100%)
- Cocoon Silk 100гр/м2 (100%)
27th Eure (публичен сектор)
  Списание #2   - к-во: 100 000
- формат: A4
- страници: 40
- печат: ролен печат, мат ламинат
- грамаж: 90 гр/м2
- Standard coated 90гр/м2 (0%)
- Eural Prémium 90гр/м2 (100%)
- Reprint Matt 90гр/м2 (60%)
Pause santé (здравен сектор)
  Брошура   - к-во: 15 000
- формат: 20*20 – сгънат 2
- страници: 4
- печат: без ламинат
- грамаж: 115 гр/м2
- Standard Silk 115гр/м2 (0%)
- Cyclus Print 115гр/м2 (100%)
- Cocoon Silk 115гр/м2 (100%)
Брошура на Orange (доставчик
на телекомуникации)
  Покана   - к-во: 500
- формат: A5 – двустранен
- плик: стандартен
- страници: 4
- печат: дигитален печат, мат ламинат
- грамаж: 350 гр/м2

- Standard Silk 350гр/м2 (0%)
- Cyclus Print 350гр/м2 (100%)
- Cocoon Silk 350гр/м2 (100%)
- Digigreen 350гр/м2 (60%)

‘Rancinan’
покана (фотограф)

  Mailing   - к-во: 50 000
- формат: 160*160 – двойно сгънат – двустранен печат
- плик: стандартен
- страници: 4
- печат: офсетов, мат ламинат
- грамаж: 250 гр/м2
- Cocoon Silk 250гр/м2 (100%)
- Satimat Green 250гр/м2 (60%)
 покана на Cyclus


2) Каква методология е използвана?

Консултирахме се със 7 рекламни агенции: 3 във Франция, 2 в Германия, 2 в Англия. Всяка агенция получи списък със спецификации, за да оценят всеки проект финансово, както е описано в таблицата. Всеки проект е базиран на реален модел, позволяващ разбиране на нуждите за проекта.


Спецификациите разграничиха следните разходи:

• Концепция, дизайн и покупка на изображения
• Хартия
• Печат
• Доставка

С цел да представим максимално точни резултати, агенциите имаха право на избор на печатници, с които да се консултират и от които да получат пълно изчисление на разходите.

За всеки проект и всяка хартия е изчислена средната стойност на разходите за съответния етап, като се изключват двете крайни стойности (минимален и максимален разход). В допълнение на средния разход на всяка фаза е взет средният разход на проекти с печатна комуникация спрямо вида на хартията.
Общо 219 ценови оферти са анализирани.

3) Какъв е средният допълнителен разход при употреба на рециклирана хартия спрямо употреба на стандартна хартия?

За седемте проекта, включени в  изследването, допълнителните разходи са както следва: 

  Проект Допълнителни разходи
  CSR Отчет #1 +3,3%
  CSR Отчет #2 +2,8%
  Списание #1 +0,4%
  Списание #2 +3,2%
  Брошура +3,7%
  Покана +2,4%
  Mailing +0,1%


При въпроси за методологията на изследването, моля свържете се с:
contact@eco-act.com
или
veronique.tripard@antalis.com

  • Кратко Описание на EcoAct

    EcoAct работи с мултинационални компании, институции и публичния сектор за прилагане на въглеродни стратегии, КСО политики и еко-иновации.

    С награда "Най-добрата консултантска услуга в света" от Environmental Finance през 2015, EcoAct изработва, развива и управлява изобретателни решения за трансформация на социалните и екологични проблеми в подобрение на ефективността на своите клиенти  (управление на въглерода и стратегии, IT платформи, приложими проучвания, въглеродни програми, тн.).

    Признат за един от  водещите световни експерти в тази сфера, EcoAct предоставя консултантски услуги и подкрепа на пионерите в икономиката за изменението на климата, с цел да засили тяхната конкурентоспособност. 

    Научете повече
paperman