околна среда

Environment_Our_Commitment_ContentPage_259x194.jpg

 

Aнталис се стреми да следва отговорните практики в опазването на околната среда.


Стратегията на Анталис за устойчивост почива на 3 стълба:
- екологични продукти и услуги
- сертификати по FSC за всички обекти
- етичен кодекс на доставчиците


С цел въвеждане на този ангажимент, всички страни, където работи  Анталис, са възприели “Antalis Sustainability charter” - Харта за устойчивост на Анталис. Те продължават провеждането на разнообразни мерки, съсредоточени върху намаляване на въглеродния отпечатък при снабдяването, служебните пътувания, веригата за доставки и управлението на отпадъците.


Нашите “зелени” продукти: с цел най-добър избор за клиентите.

Фирмата с желание предлага на своите клиенти, които стават все по-екологично осъзнати, широка гама от сертифицирани и рециклирани продукти  във всичките 4 пазарни сегмента, където участва. Гама Cocoon от 100% качествени рециклирани хартии с покритие с превъзходна белота е само един пример за утвърдена в дългосрочен план най-добре продавана стока. Фирмата вече предлага на клиентите разнообразие от хартии със сертификати по PEFC и FSC и непрекъснато преследва разширяване на продуктите, които предлага, например - Olin. Наскоро стартираните гами арт хартии Keaykolour Creative Papers съдържат между 30 и 100% PCW (използвани отпадни) в новите модерни рециклирани марки със сертификат по FSC. Гамата  “ReKreate”  от марката Keaykolour е уникален 'модерно’ преработен продукт, който използва влакна, отпаднали от процеса на рециклиране.
Един от нашите най-нови продукти, Digigreen, се произвежда с рециклирани и нови влакна и се съобразява с най-строгите екологични наредби. Digigreen притежава едновременно сертификати по FSC и европейски еко етикет Ecolabel. По този начин марката съчетава цифрова ефективност с екологичен ангажимент и стана първата 100% цифрова, 100% екологична хартия на пазара.

Освен това, Анталис предлагат също и напълно рециклирана и годна за рециклиране гама от опаковки и нагледни комуникационни материали. Продуктите от лек картон пчелна пита - Lightboard honeycomb, визуална комуникация, създадена изцяло от рециклиран материал. По отношение на опаковките, био-разградими листи, разграждащи се опаковки с мехурчета, рециклиран картон, Flo Pack Green са част от гамата.
Стратегията на нашата верига за доставки: за пълна прозрачност пред нашите клиенти.

В допълнение към тази цел - цитирането на продукти със силно екологични параметри, Анталис обръщат внимание също и на екологичните референции на цялостната верига за доставки. Анталис са първите на пазара, които въведоха сертифициране за всички обекти по FSC и PEFC, с цел да се осигури възможност за проследяване и прозрачност за цялата верига на доставките. Извършват се одити на логистиката (етикети, разделно съхранение на продуктите, доставка), както и информационни системи (препратки, каталози за продукти…) и процесите маркетинг и продажби (използване на лого , обучение…). Използването на стандарти означава, че всички държави, имащи сертификати, трябва да спазват еднакви екологични изисквания спрямо клиентите.

Този сертификат е връчен на  26 държави в цял свят, число, което ще се увеличи през 2012 година във връзка с броя на сертифицираните държави.

paperman