Околна среда

Tallink-154x214.png

Интервю  с Luulea Laane, Директор комуникации в AS Tallink Grupp

Анталис: Г-це Laane, може ли да ни разкажете за своята позиция в AS Tallink Grupp и Вашето участие в CSR стратегията на Вашата компания.

Luulea Laane: Като директор Комуникации на групата, аз съм отговорна, както за вътрешните, така и за външните комуникации на компания. При външните комуникации аз си взаимодействам с клиенти, но също така и с нашите акционери, групи с различни интереси, организации от публичния и частния сектор и медии.

AS Tallink Group е водещият доставчик на висококачествни услуги свързани с мини круизи и пътнически транспорт в най-северната част на региона на Балтийско море, както и водещ доставчика на ro-ro cargo услуги по избрани маршрути..

Антилис: Вие възнамерявате да бъдете пионери на Европейския пазар . За да постигнете това, Вие имате силна CSR стратегия. Какво можете да ни кажете за нея?

Luulea Laane: Силната CSR стратегия е стандарт в Европа , особено в Северна Европа. Публиката очаква организациите от частния и публичния сектор да се справят с дейсностите по един морален и етичен начин, без значение дали това се отнася за хората, околната среда или обществото. Ние също така чувстваме, че трябва да направим най-доброто, на което сме способни за да служим за пример на другите компании като нас.Освен това,че имаме специалнi CSR дейностти и политика, нашата стратегия е свързана с това, че всяка една част трядва да се представя по най-добрия начин. 

Анталис: Защо"Ние ангажираме"?

Luulea Laane: С идеята да имаме една наистина добре работеща, CSR ориентирана компания, ангажираността е нещо, без което не можеш да се движиш напред. Кооперирането, слушането и влагането на усилия заедно са изключително важни за да могат стойностите наистина да функционират. 

Анталис:Вие избрахте да отпечатате Вашите CSR отчети за 2013 година на еко-съобразна хартия: Cyclus. Какво е значението на хартията за Вашата екологична стратегия?

Luulea Laane: Ние високо ценим всички естествени ресурси, включително хартията. Където и когато е възможно, ние избираме да харчим разумно и по премислен начин . Ето защо Cyclus Offset беше един много естествен избор. Тъй като имаме е-documentation система, Intranet и добре работещи онлайн услуги, използването на хартия е сведено до минимум.

Анталис: Мислите ли, като експерт в Комуникациите,че  представянето на Вашите CSR репорти на еко-съобразна хартия прави по-надеждни усилията на всички в компанията за корпоративна и социална отговорност.

Luulea Laane: Изборът не беше за повишаване на надеждността на CSR дейностите. Той беше и е една от дейностите, като всички решения, особено онези, които включват използването на естествени ресурси (вода, гориво,хартия и т.н.) , които се разглеждат също така през призмата на предпазването на оклната среда. Ние не изключваме възможността да използваме повече рециклирана хартия в бъдеще и да продължаваме да даряваме използвани хартиени материали за рециклиране.

 

paperman