Информационен център

Tools_Sizes__259x194.jpg

 

 

Знаете ли колко пъти формат SRA3 се нанася в A1?  Знаете ли какъв формат пликове Ви трябва за Вашите картички във формат А5?  Ето нещо, което улесни избора Ви на най-подходящ формат хартия.

 

 

 

 

ISO 'A' размери

 

Формат         Размери (mm)
4A 1682 x 2378
2A 1189 x 1682
A0 841 x 1189
A1 594 x 841
A2 420 x 594
A3 297 x 420
A4 210 x 297
A5 148 x 210
A6 105 x 148
A7 74 x 105
A8 52 x 74
A9 37 x 52
A10 26 x 37


ISO 'B' размери

 

Формат        Размери (mm)
4B 2000 x 2828
2B 1414 x 2000
B0 1000 x 1414
B1 707 x 1000
B2 500 x 707
B3 353 x 500
B4 250 x 353
B5 176 x 250
B6 125 x 176
B7 88 x 125
B8 62 x 88
B9 44 x 62
B10 31 x 44


ISO 'C' размери — пощенски картички, папки, писма — създадени, за да побират ISO А размерите.

 

Формат       Размери (mm)
C0 917 x 1297
C1 648 x 917
C2 458 x 648
C3 324 x 458
C4 229 x 324
C5 162 x 229
C6 114 x 162
C7 81 x 114
C8 57 x 81
C9 40 x 57
C10 28 x 40