Нашите услуги

 
 • Доставки в градове с наш склад

  За района на София, Пловдив и Варна се извършват безплатни доставки, като графикът за експедиране на стоките е следния:

  Заявка, получена до 10:30ч., се доставя до 14:00ч.
  Заявка, получена в периода 10:30-14:00ч., се доставя до 17:00ч.

  Заявка, получена в периода 14:00-16:00ч., се доставя до 19:00ч. на същия ден.(При условие, че има кой да приеме стоката)
  Заявка, след-16:00ч., се доставя на следващия работен ден до 10:30ч.

  Минимална стойност на поръчката за ползване на услугата – 400 лв. без ДДС по фактурна стойност. Време за разтоварване – 60 минути / адрес. При превишаване на времето по вина на клиента, същият се таксува по стандартната ценова листа за логистични услуги – 30,00 лв. без ДДС на всеки започнат астрономически час.

  Поръчки, изготвени от складовите служители на „Анталис” и отказани, по независещи от нас причини, се таксуват по стандартната тарифа за "преопаковане".

 • Доставки в страната

  За поръчки в другите населени места в страната, в които Анталис България ЕООД няма склад, срокът за доставка е 48 часа в работни дни. Редът е следния:

  Срок за подаване на поръчки – до 14.00 часа.
  При промяна на поръчката след 14.00 часа /добавяне на допълнителни количества/ съответната поръчка остава за следващ ден. Ако добавеното количество отговаря на условията за минимална фактурна стойност, тя ще бъде експедирана на следващ ден като отделна поръчка.
  Минимална стойност на поръчката за ползване на услугата – 800 лв. без ДДС по фактурна стойност.
  Обърнете внимание за различни условия за доставки на специфични продукти - ефектни хартии и картони, копирни хартии и материали за широкоформатен печат.

 • Доставки на материали за широкоформатен печат

  Безплатни доставки:
  Минимални количества за безплатна доставка с наш транспорт :
  София, Пловдив, Варна – 220 лв. с ДДС по фактурна стойност.
  За градове, в които нямаме склад – 360 лв. с ДДС по фактурна стойност.
  Условия за подаване на поръчки и доставка на стоките – стандартни, според условията за доставка на „Анталис България” ЕООД
  .
  За поръчки в другите населени места в страната, ние ще доставим стока Ви в срок от 24 часа в работни дни.

  Платен транспорт (под минимална фактурна стойност):
  При по-малки от фиксираните стойности в градовете, в които имаме склад, клиентът заплаща 23 лв. без ДДС за транспорта.

 • Доставка ефектни хартии, картони, пликове

  Безплатни доставки:
  Минимални количества за безплатна доставка с наш транспорт :
  София, Пловдив, Варна

  200 лв. без ДДС по фактурна стойност или 50 кг. ефектна хартия.
  Пликове – минимално количество 500 бр. плика
  .

  За градове, в които нямаме склад
  400 лв. без ДДС по фактурна стойност или 100 кг. ефектна хартия.
  Пликове – минимално количество 500 бр. плика
  .

  Платен транспорт (под минималните количества):
  За градовете, в които нямаме склад – хартиите се изпращат с куриер, като клиента заплаща стойността на транспорта + 3% такса опаковка.
  Часове за подаване на поръчки – стандартни, според условията за доставка на „Анталис България” ЕООД.

 • Доставки на копирни хартии

  Безплатни доставки:
  Минимални количества за безплатна доставка с наш транспорт :
  София, Пловдив, Варна – 220 лв. с ДДС по фактурна стойност.
  За градове, в които нямаме склад – 360 лв. с ДДС по фактурна стойност.
  Условия за подаване на поръчки и доставка на стоките – стандартни, според условията за доставка на „Анталис България” ЕООД
  .
  За поръчки в другите населени места в страната, ние ще доставим стока Ви в срок от 24 часа в работни дни.

  Платен транспорт (под минимална фактурна стойност):
  При по-малки от фиксираните стойности в градовете, в които имаме склад, клиентът заплаща 23 лв. без ДДС за транспорта.