хартии-и-картони

Открийте новите Curious Translucents
Extra Black. Черен е. И е магия..

02 VI 2022 —
Разпечатайте
Curious Translucents

Curious Collection Translucents гамата вече включва Extra Black в 100g. Черно с много аспекти: едновременно тъмно и светло; жилав и силен, но с естествено усещане; неподражаем, но универсален. Хартиеният еквивалент на прозорец на лимузина. Готин, загадъчен, подтикващ към по-нататъшно разследване на всичко, което се крие отдолу: луксозна публикация, нов продукт, интригуваща покана.

Curious Collection Translucents гамата вече включва Extra Black в 100g. Черно с много аспекти: едновременно тъмно и светло; жилав и силен, но с естествено усещане; неподражаем, но универсален. Хартиеният еквивалент на прозорец на лимузина. Готин, загадъчен, подтикващ към по-нататъшно разследване на всичко, което се крие отдолу: луксозна публикация, нов продукт, интригуваща покана.

Extra Black is a unique creation of Arjowiggins. Their next-level technical know-how has devised a creative paper that engages the senses. The matt black is intense, uniform and glassy. To the touch, it is warm and velvet. It even sounds unique, emitting a gentle crack when handled.

It may look and sound unlike any other paper, but there is nothing synthetic about Extra Black. Made with 100% natural, clean, sustainable fibres and free of transparentising chemicals, Extra Black is a 100% recyclable alternative to petrochemical-based plastics and films, made only by Arjowiggins.

 

Receive your samples to explore the hidden depths of Curious Collection Translucents Extra Black.