Околна среда

CSR report

Анталис CSR отчет 2018-2019

Our Commitment to Sustainable Development

Като водещ международен дистрибутор на комуникационни материали, Анталис разбира, че неговото развитие трябва да отчита икономическите, социалните и екологичните проблеми. Открийте ангажиментите за корпоративна социална отговорност на Анталис в областта на корпоративното управление, природните ресурси, предлагането на продукти и човешките ресурси.

>> 2018-2019 CSR report

paperman