Околна среда

csr-report_163x113.jpg

Анталис CSR репорт

Нашият ангажимент за устойчиво развитие

Като водещ международен  дистрибутор на помощни  рекламни материали, Анталис разбира, че развитието на компанията трябва да вземе предвид икономическите, социалните и екологичните процеси. Чрез своя репорт за корпоративна и  социална отговорност, Анталис непрекъснато се стреми да намали въздействието на нашите продукти и дейности върху околната среда, до повиши благосъстоянието на  служителите и да насърчи отговорното управление на  бизнеса.
 
 

Кликнете тук за да се запознаете с първия Анталис CSR репорт
Също наличен на френски  тук.