Околна среда

ecolabel_logo_119x119.gif

EU  Ecolabel валиден за Печатни материали

Продуктите наградени с EU Ecolabel трябва да се съобразяват с екологичните критерии, които включват всеки етап от живота на продукта. Това означава по-малко екологично въздействие, по-малко въздушни и водни емисии, намалена консумация на електроенергия и подобрено възобновяване на отпадъците, в сравнение с други подобни продукти на пазара.

EU Ecolabel критерия бе създаден за печатни материали е създаден с цел да награди печатните материали, които са създадени в съответствие със силни екологични изисквания, но също така и за да гарантират, че печатния документ е рециклируем.

Сертифицирани продукти

Само продуктите, които са резултат от процеса на печатане върху хартия могат да носят логото. В допълнение към печата обработването може да включва довършителни техники ( например сгъване, щамповане и рязане или сглобяване, използвайки лепило, подвързване. )

Печатните материали включват вестници, реклмани материали,  листовки, списания, каталози. книги, брошури, постери, бизнес карти и етикети.за печтни

Печатните материали трябва да се състоят от поне 90% от теглото на хартията, катона или хартиените субстрати, с изключение на книги, каталози, брошури или форми, които трябва да имат в състава си поне 80% от теглото на хартията или картона или хартиения субстрат. Вложки, корици и всички части на печатните материали от крайните печатни продукти трябва да се считат за част от печтния продукт.

Кандидатсване за EU Ecolabel

 EU Ecolabel за печатни материали включва:

-  Специфична част свързана с процедурите по управление;

-  Продуктово-специфична част , която може да се промени по време на валидността на разрешителното за EU Ecolabel  ( например: хартиените субстрати, консумативи използвани за печат, довършителни техники за хартиените продукти или количеството на отпадаците от печатните материали.)

Критериите на EU Ecolabel  за печатни материали за печатни материали са насочени към екологичното въздействие на продуктите в различни етапи на производството и предвиждат ограниченията по отношение на субстрата, изключено или ограничено използване на вещества, емисии във водата и въздуха, управление на отпадъци и рециклиране, използване на енергия, изисквания за качество, информация и обучение на персонала.

Кандидатът трябва да събере досие съдържащо всички необходими данни и декларации на производителите свързани с  EU Ecolabel продуктът и документацията за всички релевантни критерии за продукта. Всички релевантни документи трябва да бъдат изпратени на компетентния орган  заедно със заявлението.

След като получи заявлението компетентния орган трябва да прегледа досието включително и документацията изпратена му директно от доставчика. Компетентния орган има правото да помоли за допълнителна информация, ако е необходимо.

Кой може да кандидатсва за  EU Ecolabel?

Производители, вносители, доставчици на услуги, търговци на едро и дребно могат да кандидатстват за Ecolabel. Примери за възможни кандидати са издатели, редактори, продавачи на книги, рекламни и PR агенции, частни компании и публични институции.

Лиценза на EU Ecolabel  запечатни материали не трябва да се дава на печатници.

Заявление за печатни материали може да бъде направено за:

-  Специфични печатни материали идентифицирани от техните търговски наименования (например списание ХХХ) или

-  Единична категория продукти (например списания, брошури, книги, вестници).В този случай категорията от продукти трябва да се идентифицира колкото се може по прецизно (например списания, лепило, формат Х-У, страници А-В).

За повече информация кликнете тук!

 

 

 

 

 

 

 

 

paperman