Околна среда

COP21.PNG

Анталис - официален партньор на COP 21

Анталис е официален хартиен партньор на Конвенцията на Обединените Нации за промените в климата. С това партньорство, Анталис действа като водещ търговец и провежда своята дейност по един отговорен начин като така гарантира, че въздействието, което има върху околната среда е сведено до минимум, както и предлага рециклирана хартия, която има много по-малко въздействие върху околната среда.

Научете повече

paperman