Чувствате се изгубени сред десетките екологични стандарти?

Има много екологични стандарти, които се използват с нашите продукти и услуги. Можете да видите определенията им по-долу.

Green-labels-banner.jpg

CSR-report.jpg

FSC.jpg

FSC® (Forest Stewardship Council)

Forest Stewardship Council® (FSC®) е глобална организация с нестопанска цел, посветена на насърчаването на отговорното управление на горите в световен мащаб. FSC определя стандарти, базирани на договорени принципи за отговорно стопанисване на горите, които се подкрепят от екологични, социални и икономически заинтересовани страни.

  • За да научите повече, посете www.fsc.org
PEFC.jpg

PEFC™  (Programme for the Endorsement of Forest Certification)

PEFC сертификатът гарантира, че хартията, която използвате, е направена от целулоза, произведена изключително от устойчиво управлявани гори, в съответствие с практики, съвместими със защитата на горските ресурси и икономическото и социално благосъстояние на засегнатото население.

PCF.png

PCF (Process Chlorine Free)

Хартия, произведена без използване на хлор в процеса на рециклирано избелване.

EU.jpg

EU ECOLABEL

ECOLABEL е европейско сертифициране, управлявано от Европейската комисия с независими и безпристрастни организации, отговорни за прилагането на национално ниво. Екомаркировката на ЕС гарантира много ниско въздействие върху околната среда при производството на хартия чрез ниски емисии във въздуха и водата, намалена консумация на електроенергия, подобрено оползотворяване на отпадъците и превантивни мерки по отношение на човешкото здраве.