• Ние сме амбициозни

стимулираме промяната, подпомагане на изграждането на бъдещето и допринасяне за продължаващото развитие на нашата група (електронна търговия, цифрови технологии, корпоративна социална отговорност, управление на таланти).

  • Ние сме експерти

като използваме опита си и популяризираме нашите продукти (хартии, опаковки, медии за визуална комуникация).

  • Участваме във всеки бизнес аспект

като съветваме, подкрепяме и развиваме нашите бизнеси (Продажби, Снабдяване, Маркетинг, ИТ, Човешки ресурси, Финанси).