Ние ви помагаме да изградите своята кариера

img-talents.jpg

  • Наемане на нови кадри

Имаме единна политика за набиране на персонал в цялата група. Улеснява вътрешната мобилност, като същевременно помага за привличането на нови таланти.

  • Интеграция на нови служители

Обръщаме специално внимание на първия Ви ден при нас. Интеграцията е ключов момент във вашата кариера. От първия ден ние помагаме на всеки служител да открие Групата и нейния бизнес.

  • Управление на ефективността

Всички служители на Групата се възползват от унифициран процес, който помага да се оцени индивидуалното и колективното представяне и да се идентифицират нуждите от развитие на всеки служител.

  • Развитие

Управлението на изпълнението позволява идентифицирането на индивидуалните и колективните нужди за развитие. Персонализираните програми за развитие помагат за укрепване на пригодността за заетост и подкрепят стратегията на Групата на местно и глобално ниво.

  • Управление на таланти

Приложихме стратегия за привличане, развитие и задържане на таланти. Ние идентифицирахме уменията, необходими за нашите настоящи и бъдещи бизнес предизвикателства. Разработихме програми за развитие, които да подкрепят вътрешната мобилност.

  • Моята гледна точка

Постоянно се стремим да подобряваме културата си и редовно търсим обратна връзка чрез нашето проучване сред служителите.