Разберете всичко, което прави Анталис предпочитан работодател

IMG-join-3.jpg

Ние сме водещ дистрибутор в Европа на хартии, опаковъчни решения и продукти за визуална комуникация за професионалисти. Предлагаме кариерно развитие, обучение, изобилие от възможности за работа: научете какво прави Анталис предпочитан работодател!

  • Можете да придобиете нови умения на всички етапи от кариерата си

Вярваме в личностното израстване. Разработваме индивидуални програми за обучение за всеки наш служител. Искаме да ви помогнем да изградите бъдещето си в Анталис.

  • Вие се присъединявате към диверсифицирана група, която предлага изобилие от възможности за работа

Имаме портфолио от над 200 марки в множество пазарни сегменти. Това означава, че можем да предложим много възможни кариерни трансформации, в зависимост от вашите умения и опит.

  • Получавате работа за отговорна и екологично ангажирана организация

Стремим се да постигнем устойчив растеж, базиран на екологично отговорни практики.

  • Вие работите в наистина международна среда

Присъединяването към европейски лидер ще ви даде възможност да работите в различни страни, навсякъде по света.

  • Възползвате от корпоративна култура, базирана на работа в екип

Работата в екип е в нашето ДНК. Нашата организация се върти около тази фундаментална ценност. Ежедневно се стремим към колективна работа и сътрудничество.

  • Вие ставате двигател на успеха
     

Каквото и да правите в нашата организация, вашият принос като индивид и като член на екип е от съществено значение за нашето колективно представяне.