Да защитим бъдещето!
Нашите екологични инструменти
Изборът на екологична
опаковка е във вашите ръце!

Екологичните резултати, които са важни за вас!

Анталис се ангажира да предоставя по-екологични решения за опаковане и да подкрепя клиентите си в техните предизвикателства, свързани с околната среда. Екологично проучване на клиентите Анталис, проучване сред 600 B2B клиенти, проведено през 2021 г. от Анталис в партньорство с института IFOP, разкри, че днешните клиенти се стремят да приемат по-екологични политики.

Всъщност екологичността е третият критерий, който се взема предвид при закупуване на опаковка. Ето защо Antalis работи с експерти за разработване на инструменти, които да улеснят клиентите при избора на най-екологичното решение за опаковане: Green Star System™ и Green Card.

GSS-packaging-insert.jpg (GREEN STAR SYSTEM_rgb_whiteBG_5)


Green Star System™ 

5-звездна система за оценяване за сравняване на екологичното представяне на различни продукти за дадено приложение.

greencard-insert.jpg (GREEN STAR SYSTEM_rgb_whiteBG_5)


Green Card 

Карта, предоставяща изчерпателна екологична информация за опаковъчни продукти.

Безупречна методология

GSS-picto-5.jpgСътрудничество със сертифицирани експерти по околната среда.

GSS-picto-6.jpgПускаме многобройни продуктови тестове, проведени от продуктови специалисти в Европа в сътрудничество с нашите доставчици, за да потвърдим последователността.

Всичко, което трябва да знаете за нашите екологични инструменти

Открийте нашите действия в защита на бъдещето

Insert_survey.jpgКлиентско проучване на Анталис за еколоогтоворния избор на продукти
 

Insert_design.jpgНашите центрове за дизайн на опаковки

Insert_protect-the-future.jpgОколна среда: нашият ангажимент да защитим бъдещето