Да защитим бъдещето си!
Инструменти за опазване на околната среда
Green Star System™,
екологична продуктова
класификация

Green Star System,
екологична продуктова класификация

За да помогне на клиентите да направят най-отговорния избор при закупуване на опаковки, Antalis разработи екологична продуктова класификация: Green Star System™. Тази система за оценяване помага на нашите клиенти да сравняват екологичното представяне на различни продукти за дадено приложение.

 

5-звездна система оценка на продуктите

Тази класификация се основава на критериите за опзване на околната среда, които са в основата на модела на кръговата икономика и са високо ценени от нашите клиенти. Колкото повече звезди има една опаковка, толкова по-зелена е тя!

 

GSS-ICONS.jpg

GSS-0.jpg (GREEN STAR SYSTEM_rgb_whiteBG_0)

Кои продукти са изключени от класификацията?

Има две основни причини, поради които даден продукт може да бъде изключен:

  • Безопасност: ако продуктът е съставен от вещества, пораждащи сериозно безпокойство (REACH SVHC).
  • Липса на зелени характеристики: ако продуктът не подлежи на рециклиране и съдържа ниско ниво (<25%) от рециклиран/биологичен материал.

Какви са критериите за класификация 4R

Green Star System анализира безопасността, източниците на суровини и края на живота на продукта.

GSS-picto-1.png


REACH

Продукти, които съдържат вещества, пораждащи заплаха (SVHC) по REACH, са изключени от класификацията.

GSS-picto-2.png


RENEWABLE

Теглото на материала на биологична основа.

GSS-picto-3.png


RECYCLED 

Каква част от материала е рециклирана

GSS-picto-4.png


RECYCLABLE

Техническа рециклируемост на продукта.

Солидна методология

GSS-picto-5.jpgСътрудничество със сертифицирани експерти по околната среда.

GSS-picto-6.jpgПускаме многобройни продуктови тестове, проведени от продуктови специалисти в Европа в сътрудничество с нашите доставчици, за да потвърдим последователността.

Всичко, което трябва да знаете за Green Star System™

Открийте нашите действия за защита на бъдещето

Insert_survey.jpgЕкологично проучване на клиентите

green_card.jpgGreen card, изчерпателна информация за околната среда

Insert_protect-the-future.jpgОколна среда: нашите ангажименти за защита на бъдещето