Да предпазим бъдещето си!
Our Environmental Tools
Зелена карта, изчерпателна
екологична информация за продукта

Green card,
изчерпателна информация за околната среда

Клиентите вземат предвид много различни екологични критерии, когато купуват опаковки.


За да ги подкрепи, Анталис разработи Зелена карта, за да:

  • предоставят изчерпателна информация за околната среда върху опаковъчните продукти.
  • помагат на клиентите да оценят ефективността на продуктите според специфични екологични критерии.

 

Карта с пълна информация за околната среда

green-card-detail.jpg

Екологично проучване на клиентите на Анталис, проучване сред 600 B2B клиенти, проведено през 2021 г. от Анталис в партньорство с института IFOP, разкри, че днешните клиенти се стремят да приемат по-екологични политики. Зелената карта е изградена около 4-те основни екологични предизвикателства, пред които са изправени нашите клиенти.

GSS-picto-7.jpg (PICTO-41)

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕ

Системата REACH изисква идентифициране и регистрация на всички химически вещества, използвани в Европа: всеки продукт, който не е предмет на забрана или ограничение (на тази дата), е разрешен.

GSS-picto-4.jpg (PICTO-2)

УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ 

% чист материал на био основа

% от теглото на рециклирания PIR материал

% от теглото на PCR рециклиран материал

 

Повторна употреба на продукта

 

GSS-picto-8.jpg

ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА

въглероден отпечатък

Емисии на ПГ

GSS-picto-2.jpg

ПРЕВЕНЦИЯ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО

Сертифициран ресурс

Друга информация за околната среда, като производствената зона

Всичко, което трябва да знаете за Green card

НАШИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Изборът на екологична
опаковка е във вашите ръце!

Открийте нашия инструмент Green Star System™
и Green card

Научете повече
Екологична опаковка

Открийте нашите действия за защита на бъдещето!

Insert_survey.jpgКлиентско проучване на Анталис
 

gss_small.jpg

Green Star System, екологична продуктова класификация

Insert_protect-the-future.jpg

Околна среда: нашите ангажименти за защита на бъдещето