ПРИЛОЖЕНИЯ

Document-Archiving_OfficeApplications_259x194.jpg

Архивиране  и класификация на документи

Условията, при които съхранявате документите си и хартиите, които използвате са важни и ще определят тяхната дълготрайност.

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ

  •  Помислете за хартиите, които ще използвате за архивиране, тъй като значителен брой хартии са устойчиви на пожълтяване, разпадане и избледняване. Днес се предлагат хартии с гаранция за дълготрайност до 500 години.
  •  Ако се нуждаете от класификация на документите си, е добре да помислите за цветна хартия, която ще Ви помогне по-лесно да ги организирате.
  •  Ако ще архивирате дубликати, химизираните хартии са подходящи за тази цел.
paperman