Околна среда

did-you-know-259x194.jpg

Знаехте  ли?

Митове и факти относно въздействието на хартията върху околната среда

Разберете защо хартиената индустрия е една от най-еко-отговорните индустрии и също така допринася и за залесяването. Вие искате да научите повече?

Просто попитайте Анталис!

  

 

 

paperman